Aké vysoké je zdanenie rôznych privyrobení vo výške 100 000 Kč

Zamestnanci môžu samozrejme mať k svojej mzde ďalší príjem. V takých prípadoch musí počítať s tým, že vo väčšine prípadov si musia sami podať daňové priznanie a nemôžu požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane.

V priložených príkladoch si vypočítame, ako veľmi sa môže líšiť zdanenie pre rôzne príjmy. Vždy počítame s tým, že všetky daňové zľavy sú uplatnené na príjmy zo zamestnania na hlavný pracovný pomer.

Podnikanie ako vedľajšia činnosť (6,7 %)
Zamestnanec Marek si privyrába vedľajšou samostatnou zárobkovou činnosťou. Hrubý zisk za rok 2022 bude mať 100 000 Sk. Skutočné výdavky sú minimálne, a preto uplatnia 60% výdavkový paušál (ostatná živnosť). Daňový základ je teda 40 000 Sk (100 000 Sk – (100 000 Sk × 60 %). Na dani z príjmu zaplatí 6 000 Sk (40 000 Sk × 15 %), na zdravotnom poistení 2700 Sk (40 000 Sk × 50 %) 13,5%) a sociálne poistenie platiť nebude. Celkové dane sú teda 6700 Kč a efektívne zdanenie 6,7% (skutočné náklady počítame pre zjednodušenie nulové).

Sociálne poistenie z výkonu vedľajšej samostatnej zárobkovej činnosti sa za rok 2022 neplatí, keď je hrubý zisk nižší ako 93 387 Sk. Zdravotné poistenie sa pri výkone vedľajšej činnosti počíta vždy zo skutočného vymeriavacieho základu – polovice daňového základu. Pán Marek si musí sám za rok 2022 podať daňové priznanie, vrátane prílohy číslo jedna.

Príjem z nájmu (10,5 %)
Zamestnankyňa Lucia má okrem príjmu zo svojho zamestnania ešte ročný príjem z nájmu vo výške 100 000 Sk. Výdavky má minimálne, preto uplatní výdavky 30% výdavkovým paušálom. Daň z príjmu z nájmu tak činí 10 500 Sk (70 000 Sk × 15 %). Sociálne poistenie a zdravotné poistenie sa z príjmov z nájmu neplatí. Efektívne zdanenie privýrobku pani Lucie je teda 10,5 %. Za rok 2022 musí pani Lucia vyplniť daňové priznanie, vrátane prílohy číslo dva.

Brigády na DPP (15 %)
Pani Helena si privyrába k svojmu hlavnému zamestnaniu brigádou na dohodu o vykonaní práce pre druhého zamestnávateľa. Hrubá mesačná odmena je vždy 10 000 Sk. Za celý rok 2022 bude činiť 100 000 Sk. Z každej hrubej mesačnej odmeny je zrazená daň z príjmu vo výške 1500 Kč (10 000 Kč × 15 %). Sociálne poistenie a zdravotné poistenie sa z dohody o vykonaní práce neplatí, ak hrubá mesačná odmena nie je vyššia ako 10 000 Sk. Celkom teda z privyrobenia zaplatí pani Helena na dani z príjmu 15 000 Kč.

Poistné platiť nebude, odmena je vždy do limitu. Celkové zdanenie privýrobku je teda 15 %. Pani Helena môže za rok 2022 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, pretože odvod zrážkovej dane z dohody o vykonaní práce nezakladá povinnosť vypĺňať daňové priznanie.

Ostatné príjmy podľa § 10 (15 %)
Pán Tomáš má okrem príjmov zo svojho zamestnania ešte zdaniteľný ostatný príjem podľa § 10 zákona o dani z príjmov vo výške 100 000 Sk. Pán Tomáš musí za rok 2022 podať daňové priznanie. Na dani z príjmu z tohto privyrobenia zaplatí 15 000 Sk. Sociálne poistenie a zdravotné poistenie sa z príjmov podľa § 10 zákona o dani z príjmov neplatí. Efektívne zdanenie privýrobku je teda v prípade pána Tomáša 15 %.

Skrátený úväzok (26 %)
K svojmu hlavnému zamestnaniu si pán Milan privyrába pol roka na skrátený úväzok. Hrubá ročná mzda za rok 2022 zo skráteného úväzku bude 100 000 Sk, pričom na dani z príjmu zaplatí 15 000 Sk (100 000 Sk × 15 %), na zdravotnom poistení 4500 Sk (100 000 Sk × 4,5 %) poistenie 6500 Sk (100 000 Sk × 6,5%).

Celkovo zaplatené dane tak budú 26 000 Kč (15 000 Kč + 4500 Kč + 6500 Kč) a efektívne zdanenie 26%. Pán Milan si musí za rok 2022 sám podať daňové priznanie, môže vyplniť zjednodušený dvojstránkový daňový formulár. Daňové priznanie majú totiž povinnosť podať aj zamestnanci, ktorí v niektorom mesiaci počas roka majú súčasne príjem od dvoch zamestnávateľov podliehajúcich zálohovej dani z príjmov.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram